Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 85/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 48/11 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu w przedmiocie bezczynności