Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

I OPP 43/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie zasiłku stałego

I OPP 44/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 132/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-12

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/GL 405/06 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

I OPP 29/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga H. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 77/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

I OPP 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga H. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1095/13 ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

I OPP 28/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga B. Z. reprezentowanej przez opiekuna H. Ż. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Katowicach, sygn. akt II SA/Ka 778/98 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

I OPP 63/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga W. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 173/09 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty tego zasiłku

III SAB/Gd 44/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I OPP 45/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga W. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty tego zasiłku, sygn. akt III SA/Kr 173/09

I OPP 22/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga G.S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 620/14 ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2