Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

I OPP 130/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga A. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie odmowy umieszenia w domu pomocy społecznej,

I OPP 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga K. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SA/Lu 798/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie zwrotu należności z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym.

II SAB/Lu 1/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania SKO zakończonego decyzją w przedmiocie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 37/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 469/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 20/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 468/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SAB/Lu 96/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku z

II SAB/Lu 351/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie usług opiekuńczych stwierdza, że postępowanie w sprawie prowadzone było w sposób przewlekły, przy czym nie miało to miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

I OPP 61/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Skarga P.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 195/16 ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych
1   Następne >   2