Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

I OPP 22/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga S. E. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 475/13 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

I OPP 23/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga S. E. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1385/13 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

I OPP 27/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga E. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 76/14 w sprawie ze skargi E. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie odstąpienia w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej