Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

III SA/Kr 406/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi S. F., R. F. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie przewlekłości postępowania

VIII SAB/Wa 3/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. odrzucić skargę.

I OPP 35/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Skarga W. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 998/09 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania