Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 94/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga M. H. i B. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 88/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OPP 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 692/07 ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

I OPP 121/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

Skarga M. N. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 67/14 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego