Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OPP 24/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt II SA/Bd 850/07

I OPP 6/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 449/05

I OPP 5/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 1010/04