Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OPP 42/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga L. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych sygn. akt III SA/Gd 599/12

I OPP 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 262/09 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OPP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Z. w przedmiocie sfinansowania kosztów praktyk zawodowych sygn. akt II SAB/Bk 72/11

I OPP 68/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Skarga Z.Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 722/15 w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wskazanej treści

I OPP 48/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga Z.R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 119/17 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OPP 47/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga Z.R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 38/17 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OPP 48/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wskazanej treści