Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GPP 16/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1300/16 ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad i trybu przyznawania stypendium sportowego

II GPP 18/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SAB/Wa 43/16 oraz VI SAB/Wa 6/18 ze skargi na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wniosku o przyznanie stypendium sportowego

II GPP 19/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 92/16 ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w przedmiocie zasady i tryb przyznawania i pozbawienia stypendium sportowego

II GPP 22/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-30

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1300/16 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad i trybu przyznawania stypendium sportowego

II GPP 17/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-05

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 564/16 ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w przedmiocie stypendium sportowego