Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GSK 3391/17 - Wyrok NSA z 2017-12-06

Skarga kasacyjna na bezczynność, przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wniosku o przyznanie stypendium sportowego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie