Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OPP 25/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-23

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 558/07 w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa M. w przedmiocie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa M.