Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 2218/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 54/09

VII SA/Wa 2021/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi S. P. na niewykonanie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 883/08

VIII SA/Wa 420/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-04

Wniosek J. P., W. P. o ukaranie Wojewody [...] grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SAB/Wa 17/08 wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 3 000 (trzy tysiące) złotych.

II SA/Gl 623/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-18

Sprawa ze skargi B. M. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie niewykonania wyroku sądu w sprawie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Wr 50/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-04

Sprawa ze skargi A. P. na Radę Miejską W. w przedmiocie niewykonania wyroku NSA w Warszawie z dnia .... oddalającego skargę kasacyjną od wyroku WSA z dnia .... stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej W. z .... odrzucającej zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VIII SA/Wa 548/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi S. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. po wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze VIII SA/WA 1157/10 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. z wniosku S. J. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy po wyroku WSA w Warszawie w sprawie VIII SA/Wa 1157/10;

II SA/Bk 420/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-09-13

Sprawa ze skargi J. M. M. na niewykonanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. wyroku w sprawie II SA/Bk 424/09 w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Gd 737/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

Sprawa ze skargi J. C. o wymierzenie grzywny Staroście z powodu przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku sądu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. wymierza Staroście grzywnę w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych, 2. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego J. C. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Gl 638/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-28

Sprawa ze skargi S. B.-T. i J. T. na Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niewykonania orzeczenia w sprawie warunków zabudowy terenu

I OSK 3018/12 - Wyrok NSA z 2013-03-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy po wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 957/11 w przedmiocie rejestracji czasowej samochodu osobowego
1   Następne >   3