Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OPP 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt IV SA/Wa 2444/05