Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Bd 45/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-03

Sprawa ze skargi B. K. i W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

III SAB/Kr 53/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi J. P. - K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Bk 51/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-05-18

Sprawa ze skargi B. O. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt

II SAB/Bk 138/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-02-09

Sprawa ze skargi B. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. w przedmiocie wydania uwierzytelnionych dokumentów

II SA/Go 394/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia na nieuzasadnione stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.

I OSK 1443/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi B. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. w przedmiocie wydania uwierzytelnionych dokumentów

VIII SAB/Wa 33/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Bk 67/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie wystąpienia o przesłanie aktów administracyjnych dotyczących przekształcenia części działki leśnej na rolną

IV SAB/Wa 162/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-02

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłość Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie rozpoznania wniosku