Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Kr 53/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi J. P. - K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Bk 67/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie wystąpienia o przesłanie aktów administracyjnych dotyczących przekształcenia części działki leśnej na rolną

II SAB/Op 1/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi Z. H. na Wojewodę [...] w przedmiocie bezczynności w postępowaniu skargowym