Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GPP 3/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-22

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia wynalazku