Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OSK 2460/13 - Wyrok NSA z 2014-01-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych skarżącej przez przedsiębiorstwo N. S.A. z siedzibą w W.

II SAB/Wa 422/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 145/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-10

Sprawa ze skargi E. P. na przewlekłe prowadzenie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowania w przedmiocie przetwarzania danych osobowych skarżącej przez przedsiębiorstwo N. S.A. z siedzibą w W.:

I OSK 1681/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. Z. na przewlekłość postępowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 325/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej

I OSK 871/17 - Wyrok NSA z 2017-12-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. Ż. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 870/17 - Wyrok NSA z 2017-12-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. Ż. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia skargi na przetwarzanie danych osobowych

I OSK 1649/17 - Wyrok NSA z 2018-01-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R.Ż. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 3086/15 - Wyrok NSA z 2016-07-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R.Ż. na przewlekłość postępowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi na przetwarzanie danych osobowych

VIII SAB/Wa 38/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-24

Sprawa ze skargi Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 1. stwierdza, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dopuścił się przewlekłości w rozpoznaniu skargi Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z [...] lipca 2016 r., 2. stwierdza, że przewlekłość Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych miała miejsce z rażącym nar...