Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Łd 29/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 98/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Wojewodę do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]'o udostępnienie informacji publicznej - w terminie 14 dni, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. nie wymierza organowi grzywny, IV. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.