Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 898/07 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym