Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GPP 5/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w W. w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym...

II GSK 193/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy refundacji kosztów leczenia

II GPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 898/07 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

II GPP 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-10

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu o sygn. akt VI SO/Wa 3/13 w sprawie z wniosku J. D. o wymierzenie grzywny Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy

II GPP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-22

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SO/Wa 3/13 w sprawie z wniosku J. D. o wymierzenie grzywny Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy

II GPP 5/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu o sygn. akt VI SO/Wa 3/13 w sprawie z wniosku J. D. o wymierzenie grzywny Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy

II GPP 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-19

Skarga S. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 316/18 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 1350/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przewlekłości postępowania

II GSK 845/17 - Wyrok NSA z 2017-06-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego