Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SAB/Wa 26/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] w sprawie bezczynności Prezesa Narodowego Funduszu...

VI SAB/Wa 44/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wniosku o przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju

VI SAB/Wa 49/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania; II. umarza postępowanie w zakresie stwierdzenia bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność organu oraz przewlekłe prowadzenie postępowania nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz R. B. kwotę 357 (trzyst...

VI SAB/Wa 76/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi R. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stwierdzenia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym 1. stwierdza przewlekłość prowadzonego postępowania; 2. stwierdza, że przewlekłość prowadzonego postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz skarżącego R. B. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

VI SAB/Wa 77/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym

VI SAB/Wa 48/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju 1. zobowiązuje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpoznania w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wniosku w zakresie poniesionych kosztów leczenia w innym państwie; 2. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz małoletniej M. K. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowan...

VI SAB/Wa 49/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie rozpoznania wniosku o sfinansowanie leczenie poza granicami kraju 1. zobowiązuje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpoznania w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wniosku w zakresie sfinansowania leczenia poza granicami kraju; 2. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz małoletniej M. K. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowani...

VI SAB/Wa 52/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie czasowego dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego