Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SAB/Gl 8/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

V SAB/Wa 15/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi I. S. Sp. z o.o. we W. w przedmiocie bezczynności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w W. w sprawie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

V SAB/Wa 22/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

I SAB/Gl 7/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

V SAB/Wa 41/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

Sprawa ze skargi K.R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B. w przedmiocie przewlekłości postępowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie rozpoznania wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 410/15 - Wyrok NSA z 2016-07-12

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia

II GSK 557/15 - Wyrok NSA z 2016-07-12

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia

II GSK 556/15 - Wyrok NSA z 2016-07-12

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia

I SAB/Gl 5/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-12

Sprawa ze skargi Gminy C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2015 r.

V SAB/Wa 11/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłość postępowania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego;
1   Następne >   +2   4