Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Sz 152/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Sz 159/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SAB/Sz 169/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SAB/Go 106/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2012

II SAB/Po 149/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Ol 114/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie zmiany oznaczenia użytków gruntowych I. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Staroście grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); III. umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; IV. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Po 107/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie legalności budowy obiektu budowlanego

II SAB/Wr 95/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

skarg B. G. i K. G. na bezczynność Starosty Powiatowego w O. oraz na przewlekłość prowadzonego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 9/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej obiektu budowlanego

II SAB/Gl 40/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta R. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie legalności budowy obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   63