Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 667/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Skarga A.T. na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego