Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 1020/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 529/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w zakresie rozpoznania wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Ke 112/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 221/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie nadzoru sanitarnego w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

III SA/Kr 1410/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 1997/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

III SA/Kr 872/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-03

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu na terytorium RP produktu biobójczego [...]

VII SA/Wa 2857/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

IV SA/Gl 1487/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II OZ 365/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   4