Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Op 510/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług oraz orzekającej o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej wobec wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Op 137/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 548/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Op 213/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-12

Skarga S. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok wskutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

I SA/Op 50/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-26

Skarga K. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2005r. wskutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Op 104/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za styczeń 2010 r. w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Op 120/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za maj 2011 r. w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Op 133/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za czerwiec 2012 r. w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Op 61/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-12

Skarga K. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2006r. wskutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Op 757/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec i czerwiec 2007 r. oraz kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia za maj 2007 r. w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   52