Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

I OZ 1717/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku T. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej