Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

IV SA/Wa 375/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora strony w postępowaniu administracyjnym

I OZ 152/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku E.G. w przedmiocie stypendiów za II półrocze 2009 r.

I SA/Kr 373/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie opłaty uzdrowiskowej

II OZ 1232/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt

IV SA/Wa 374/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora strony w postępowaniu administracyjnym

II SA/Ol 960/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-21

Wniosek w przedmiocie zmiany nazwy miejscowości i numeracji posesji

II SA/Ke 1102/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi A. G. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola

IV SAB/Po 42/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

III SO/Łd 7/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-26

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odpisu zażalenia na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku E. G. dotyczącego stypendiów za II półrocze 2009 r.

I OZ 382/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 2204/10 odrzucające wniosek J. T. i S. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynność materialno - techniczną Burmistrza Miasta i Gminy P. polegającą na zmianie numeru porządkowego nieruchomości
1   Następne >   +2   5