Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-07-21

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki

II SA/Kr 1150/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu