Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Kr 448/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

VIII SA/Wa 841/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 114/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

VII SA/Wa 990/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-29

Wniosek M. S.A. w W. reprezentowanej przez radcę prawnego M. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 990/08

IV SA/Wa 1324/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 341/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

II OZ 1068/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Zażalenie na postanowienie Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie wymeldowania

I OZ 938/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

II OZ 331/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uchylenia czynności materialno
1   Następne >   +2   +5   +10   100