Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Gd 201/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną oraz odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Sz 297/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-30

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Op 531/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Wa 979/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 930/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] października 2015 nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 931/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia [...] października 2015 nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 441/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 259/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-09-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę na nieruchomości istniejącej napowietrznej linii

IV SA/Gl 1071/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 444/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści
1   Następne >   2