Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bd 792/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 588/12 - Wyrok NSA z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

II OSK 589/12 - Wyrok NSA z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II SA/Bd 13/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania.

II SA/Kr 428/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 2374/13 - Wyrok NSA z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 804/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

II SA/Sz 805/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

II OSK 50/05 - Wyrok NSA z 2006-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Olsztynie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 53/05 - Wyrok NSA z 2006-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   12