Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

VIII SA/Wa 841/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 114/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1068/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Zażalenie na postanowienie Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie wymeldowania

II OZ 331/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uchylenia czynności materialno

IV SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Wniosek pełnomocnika J. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. sprawie uniemożliwienia wglądu do pełnej dokumentacji archiwalnej

II OZ 724/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

VIII SA/Wa 1131/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

II OZ 569/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego NR [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   52