Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 399/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania

III SA/Kr 860/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 387/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 192/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z miejsca stałego pobytu

III SA/Kr 1010/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 1582/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-18

skarg J. J. na postanowienia Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   5