Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 644/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zameldowania na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi