Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 619/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mikstacie nr XXXV/234/2014 w przedmiocie zgody i ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomości

I OZ 1347/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mikstacie nr [...] w przedmiocie zgody i ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomości

I SAB/Wa 162/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-04

Wniosek w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo