Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ke 293/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-09

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Gl 1231/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody [...] od wyroku , sygn. akt II SA/Gl 1231/13

I SA/Wa 1583/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OZ 430/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 490/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego , Nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

I SA/Wa 1249/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ke 214/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-29

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

II SA/Gd 93/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę

I SA/Wa 1377/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania
1   Następne >   +2   5