Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 293/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-09

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Gd 489/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 562/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

I SA/Wa 463/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 563/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2064/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość