Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1583/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

I SA/Wa 1249/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 1377/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 1853/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za grunty nieruchomości [...]

I SA/Wa 302/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 2393/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 102/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

I SA/Wa 224/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2