Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 793/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...]r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej

II SA/Kr 163/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie zmiany stosunków wodnych na gruncie

II SA/Kr 642/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO . w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 248/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Kr 945/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie bezczynności SKO w N. po wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt: III SA/Kr 948/08

II SA/Kr 1527/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-24

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruncie

II SA/Kr 1527/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-12

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruncie

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie
1   Następne >   2