Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1395/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I OZ 355/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3566/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

I OZ 743/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 2156/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 869/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem ...

I SA/Wa 2168/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-15

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 652/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OZ 730/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 745/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wykonania wezwania
1   Następne >   +2   +5   +10   13