Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1495/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez województwo prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1125/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji