Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Go 1625/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Go 907/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z [...]r. nr [...] w przedmiocie kwoty należności celnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

I SA/Kr 1340/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-14

Wniosek M. M. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektorowi Izby Celnej w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego

II FSK 476/06 - Wyrok NSA z 2007-03-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wr 94/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-03

Skarga L. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za kwiecień 2001 r. na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 94/0

I SA/Lu 86/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości za 2005 r.

I FZ 530/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr (...) w przedmiocie określenie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego

II FZ 619/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

I SA/Wr 1721/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 rok na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Lu 720/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   14