Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Po 763/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za zagospodarowanie

I SA/Łd 86/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-19

Wniosek w przedmiocie opłaty paliwowej za marzec 2006 roku

II FSK 1235/05 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o opłatę skarbową oraz stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

I SA/Op 157/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za kwiecień 2011 r. w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Op 160/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za lipiec 2011 r. w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Op 143/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za luty 2010r. w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Łd 106/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-16

Wniosek w przedmiocie określenia opłaty targowej za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2008 r.

III SA/Po 580/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych;

I SA/Gl 59/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Gl 61/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od środków transportowych
1   Następne >   +2   +5   +10   57