Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Po 580/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych;

I SA/Gl 654/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Op 795/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia stawki karty podatkowej na 2010 r. w wyniku rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Wr 576/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-17

Wniosek o wznowienie postępowania sprawy ze skargi S. Ż. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1714/99

I SA/Op 699/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych,

I SA/Op 793/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia stawki karty podatkowej na 2008 r. w wyniku rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Wa 1571/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-13

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gd 285/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-30

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Rz 342/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-03

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Go 1264/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   7