Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 338/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu znak: [...] w przedmiocie usunięcia odpadów

II OZ 233/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi nr LXXIII/1532/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów

II SA/Gd 114/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

IV SA/Wa 434/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia

II SA/Kr 889/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie sygnatura akt II SA/Kr 1300/13

II SA/Łd 682/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów

II OZ 60/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy posta...

II OZ 152/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg Wojewody Pomorskiego i [...] na uchwałę Rady Gminy Borzytuchom nr XV/112/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej c...

II OZ 277/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1351/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   10