Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 1324/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 717/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-15

skarg E.D. i J.H. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej w kwestii wniosku J. H. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Lu 24/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Gl 582/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Bk 697/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-04-16

Wniosek w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych pisma w sprawie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 957/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1997/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 179/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 702/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr LII/336/10 Rady Miejskiej w Łobzie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar 'Osiedle Leśne'

II SA/Gl 717/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej w kwestii wniosku E. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i przesłanie skarżącej odpisu wyroku WSA w Gliwicach wraz z uzasadnieniem
1   Następne >   3