Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Rz 779/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

IV SA/Wa 383/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy ze środków budżetu państwa

II SA/Rz 779/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-02-18

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

II SA/Sz 26/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Kr 534/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-16

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Kr 536/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-16

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Rz 559/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

III SAB/Kr 91/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

III SAB/Kr 81/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Kr 85/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
1   Następne >   2