Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 363/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-13

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie szkód spowodowanych przez powódź

II SA/Bd 643/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku stałego

II SA/Bd 1175/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-24

Wniosek w przedmiocie zwrotu świadczeń alimentacyjnych

II SA/Bd 1168/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Bd 1175/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń alimentacyjnych

II SA/Bd 379/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-27

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 685/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłacenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 577/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-21

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Bd 1049/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-23

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 597/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego