Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 1202/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OZ 1773/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie specjalnego zasiłku dla opiekuna

I OZ 180/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 714/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

II SA/Sz 11/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-01

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

I OZ 118/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

III SA/Gd 210/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
1   Następne >   +2   +5   +10   21